Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Јелена Фиреску Говедарица

Извјештај комисије о избору у звање вишег асистента – Јелена Фиреску Говедарица

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Инфективне болести (ужa образовна област Инфективне болести) – Јелена Фиреску Говедарица

Прилог: Извјештај Јелена Фиреску Говедарица