Старт / Вијести - Филозофски факултет / Извјештај комисије о избору у звање асистента – Раде Ивановић

Извјештај комисије о избору у звање асистента – Раде Ивановић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање асистент, ужа научна област Физичка географија – Раде Ивановић

Прилог: Извјештај Раде Ивановић