Старт / Вијести - Економски факултет - Пале / Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Момир Лазаревић

Извјештај комисије о избору у звање ванредног професора – Момир Лазаревић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредни професор, ужа научна област Тговина, туризам и хотелијерство – Момир Лазаревић

Прилог: Извјештај Момир Лазаревић