Отворен позив за достављање пројектних приједлога у оквиру програма ЕУ COSME

У оквиру Програма ЕУ COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and SMEs) 2014-2020 отворен је Позив за достављање пројектних приједлога намијењен Европском програму кластера изврсности (European Cluster Excellence Programme).

Позив је отворен са циљем да подстакне конкурентност малих и средњих предузећа и њихов приступ глобалним тржиштима, омогући управљање кластер организацијама, њихову размјену и стратешко партнерство (посредством и пилот пројекта “ClustersXchange”), те да унаприједи сарадњу, повезивање и знање у циљу професионализације специјализованих услуга подршке малим и средњим предузећима и кластер организацијама неопходне вјештине за истраживања и нова рјешења.

Позивом се такође настоји омогућити малим и средњим предузећима да пронађу партнере са комплементарним надлежностима (технолошки центри и друге организације) у циљу преузимања вриједности које превазилазе националне, регионалне и секторске границе, те омогући кластер организацијама удруживање у Европска стратешка партнерства кластера (European Strategic Cluster Partnerships).

Европско стратешко партнерство кластера настоји да:

– Унаприједи вјештине одговорних у кластер организацијама у пружању подршке малим и средњим предузећима,
– Подржи развој свеобухватне стратегије кластера за појединачне кластер организације, као и међурегионалну сарадњу и развој,
– Организује активности братимљења, сарадње, умрежавања, стицања знања и пројекте сарадње,
– Пружи подршку спровођењу новог пилот пројекта “ClustersXchange”.

Подносиоци пројектног приједлога су кластер организације и пословне мреже, укључене у Европску платформу за сарадњу са кластерима (European Cluster Collaboration platform) или су у процесу приступања.

Подносиоци пројектног приједлога морају да буду правне особе које су у потпуности или дјелимично јавна или приватна лица.

Пројектни приједлози морају да буду достављени од стране конзорцијума који је:
– састављен од најмање три различита правна лица,
– основан у три различите земље,
– укључује најмање једну организацију класификовану као „мање развијену” или „у транзицији”.

Рок за достављање апликације је 04. април 2019. године, до 17.00 часова.

Детаљне информације о Позиву, начину аплицирања, условима и критеријумима које апликанти морају да испуне приликом аплицирања можете пронаћи на интернет страници у наставку: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/cosme/topics/cos-cluster-2018-03-02.html, као и у Програмском водичу.

У циљу прикупљања информација и унапређења учешћа апликаната из Републике Српске у Програмима Европске уније, молимо апликанте из Републике Српске да обавијесте Министарство за европске интеграције и међународну сарадњу (fondovieu@meoi.vladars.net) о кандидовању за средства у оквиру Програмa ЕУ COSME 2014-2020.