Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Марко Васиљевић

Извјештај комисије о избору у звање редовног професора – Марко Васиљевић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање редовног или ванредног професора, ужа научна област Транспортно инжењерство – Марко Васиљевић

Прилог: Извјештај Марко Васиљевић