Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије за додјелу звања – проф. др Миленко Пикула

Извјештај комисије за додјелу звања – проф. др Миленко Пикула

Извјештај комисије за додјелу звања professor emeritus – проф. др Миленко Пикула

Прилог: Извјештај