Старт / Обавјештења - Универзитет / Одлука о проширењу Плана јавних набавки – Ректорат Универзитета

Одлука о проширењу Плана јавних набавки – Ректорат Универзитета

Прилог: Одлука