Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије за избор у звање доцента

Извјештај комисије за избор у звање доцента

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање доцент, ужа научна/умјетничка област Општа педагогија – др Лидија Јовичић

Прилог: Извјештај др Лидија Јовичић