Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка реагенаса за одређивање концентрације цитокина и рад са ћелијским културама“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка реагенаса за одређивање концентрације цитокина и рад са ћелијским културама“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)