Старт / Вијести - Музичка aкадемија / Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Филозофија религије, теологија и религиозне студије, Музичка академија Источно Сарајево

Извјештај Комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Филозофија религије, теологија и религиозне студије, Музичка академија Источно Сарајево

Прилог: Извјештај (PDF)