Одлуку о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку „Набавка опреме за гријање и хлађење“ за потребе Економског факултета Брчко

Прилог: Одлука (PDF)