Старт / Вијести - Медицински факултет / Образац реализације уговора-оквирног споразума „Набавка услуге осигурања запослених“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Образац реализације уговора-оквирног споразума „Набавка услуге осигурања запослених“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Образац (PDF)