Старт / Вијести - Медицински факултет / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Породична медицина, (ужа образовна област Породична медицина, предмети: Породична медицина) – Медицински факултет

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање вишег асистента, ужа научна област Породична медицина, (ужа образовна област Породична медицина, предмети: Породична медицина) – Медицински факултет

Прилог: Извјештај