Образац реализације уговора за „Услуге хотелског ресторана и услуге послуживања храном“ за потребе Економског факултета Брчко

Прилог: Образац (PDF)