Старт / Обавјештења - Универзитет / Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга осигурања запослених радника“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву.

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка услуга осигурања запослених радника“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву.

Прилог: Образац (PDF)