Старт / Обавјештења - Универзитет / Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка стручне литературе“ – ЛОТ 2 за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Assisting Better Communication“.

Образац реализације уговора за јавну набавку „Набавка стручне литературе“ – ЛОТ 2 за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта „Assisting Better Communication“.

Прилог: Образац (PDF)