Старт / Вијести - Факултет пословне економије / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка канцеларијског материјала“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка канцеларијског материјала“ за потребе Факултета пословне економије Бијељина

Прилог: Одлука (PDF)