Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Услуга осигурања запослених“ за потребе Факултета физичког васпитања Пале

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Услуга осигурања запослених“ за потребе Факултета физичког васпитања Пале

Прилог: Одлука (PDF)