Старт / Обавјештења - Универзитет / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка услуга физичко-техничке заштите објеката бившег хотела Панорама“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка услуга физичко-техничке заштите објеката бившег хотела Панорама“ за потребе Ректората Универзитета у Источном Сарајеву

Прилог: Образац (PDF)