Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка материјала за чишћење–хемијски материјал“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Прилог: Одлука (PDF)