Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка канцеларијског материјала и тонера“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка канцеларијског материјала и тонера“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Прилог: Одлука (PDF)