Старт / Вијести - Филозофски факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Угоститељске услуге, услуге кетеринга у поводу организације научних скупова“ за потребе Филозофског факултета Пале

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Угоститељске услуге, услуге кетеринга у поводу организације научних скупова“ за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Одлука (PDF)