Старт / Вијести - Филозофски факултет / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка моторног возила“ за потребе Филозофског факултета Пале

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка моторног возила“ за потребе Филозофског факултета Пале

Прилог: Образац (PDF)