Старт / Обавјештења - Универзитет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка рачунарске опреме“ у оквиру пројекта “Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)”- ЛОТ 6 Универзитет у Сарајеву

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка рачунарске опреме“ у оквиру пројекта “Strengthening of Internationalisation in BH Higher Education (STINT)”- ЛОТ 6 Универзитет у Сарајеву

Прилог: Одлука (PDF)