Старт / Вијести - Правни факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Средстава за одржавање чистоће“ за потребе Правног факултета Пале

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Средстава за одржавање чистоће“ за потребе Правног факултета Пале

Прилог: Одлука