Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Епидемиологија, Медицински факултет Фоча

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање за ужу научну област: Епидемиологија, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај – др Милена Дубравац