Старт / Обавјештења - Универзитет / Избори у звања - Извјештаји / Извјештај комисије о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Милене Тодоровић, Медицински факултет Фоча

Извјештај комисије о научној заснованости и подобности теме и кандидата за израду докторске дисертације кандидата др Милене Тодоровић, Медицински факултет Фоча

Прилог: Извјештај – др Милена Тодоровић