Старт / Вијести - Пољопривредни факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка агенцијских услуга за организовање стручне екскурзије у Русију“ за потребе Пољопривредног факултета Источно Сарајево

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка агенцијских услуга за организовање стручне екскурзије у Русију“ за потребе Пољопривредног факултета Источно Сарајево

Прилог: Одлука (PDF)