Старт / Вијести - Факултет физичког васпитања и спорта / Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка услуга рафтинга за професоре студенте у склопу извођења практичне наставе Активности у природи“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Образац реализације уговора за јавну набавку: „Набавка услуга рафтинга за професоре студенте у склопу извођења практичне наставе Активности у природи“ за потребе Факултета физичког васпитања и спорта Пале

Прилог: Образац (PDF)