Старт / Обавјештења - Медицински факултет / Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка хемијских производа-гасови“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Одлука о избору најповољнијег понуђача за јавну набавку: „Набавка хемијских производа-гасови“ за потребе Медицинског факултета Фоча

Прилог: Одлука (PDF)