Извјештај о оцјени урађене докторске дисертације кандидата мр Бранислава Страјнића, Факултет физичког васпитања и спорта Пале

Прилог: Извјештај – мр Бранислав Страјнић