Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање ванредног професора за ужу научну област: Специфични језици, Филозофски факултет Пале

Прилог: Извјештај –  доцент др Биљана Самарџић