Старт / Вијести - Медицински факултет / Распоред наставе за студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације – Медицински факултет, Фоча

Распоред наставе за студијски програм Специјалне едукације и рехабилитације – Медицински факултет, Фоча

I Дефектологије

II Дефектологије

III Дефектологије – Логопедија

III Дефектологије – Развојни поремећаји

IV Дефектологије – Логопедија

IV Дефектологије – Развојни поремећаји