Horizon 2020

  • О програму
  • Списак пројеката
  • Документи и обрасци

Horizon 2020

Horizon 2020 је највећи програм Европске уније усмјерен на истраживања и иновације. У периоду од 7 година (2014-2020) планирано је око 80 милијарди евра буџета за финансирање. Програм је отворен за организације из свих сектора (академски сектор, државне организације, привреда, средња и мала предузећа, удружења, невладине организације итд.) и омогућава да се интензивније фокусирају на иновације и научно-истраживачке активности блиске тржишту. Посебна пажња је посвећена подручјима са мање развијеном научном инфраструктуром, као и малим и средњим предузећима. Сам програм има поједностављену структуру, која омогућава да се учесници фокусирају на свој рад и да реализација пројекта буде ефикаснија.

Horizon 2020 обухвата истраживање и иновације у три приоритетна правца: Изврсна наука, Лидерство у индустрији и Друштвени изазови.

1. Изврсна наука
Приоритет „Изврсна наука“ има за циљ унапређење европског научног потенцијала, осигурање сталног прилива врхунских свјетских истраживача у Европу и омогућавање приступа врхунским истраживачким инфраструктурама. На тај начин ће се моћи осигурати дугорочна конкурентност Европског истраживачког простора на свјетском тржишту као и препознавање Европе као атрактивног мјеста за истраживачки рад. Циљеви овог приоритета обухватају: Европско истраживачко вијеће, Будућност и технологије у настајању, Програм Marie Sklodowska-Curie и Истраживачке инфраструктуре.

2. Лидерство у индустрији
Приоритет „Лидерство у индустрији“ има за циљ да Европа задржи водећи положај у глобалној конкуренцији са јаком технолошком базом и индустријским капацитетима уз повећање стратешких улагања у истраживање и развој у кључним технологијама које омогућавају развој и брз проналазак иновација. За овај приоритет посебан нагласак је на подршци иновативним активностима у малим и средњим предузећима и финансирању „ризичног“ истраживања и развоја, односно оних пројеката који у себи носе већи степен ризика и неизвјесности, али потенцијално и већу корист. Циљеви овог приоритета обухватају: Лидерство у области напредних и индустријских технологија, Приступ финансијама ризика и Иновације у малим и средњим предузећима.

3. Друштвени изазови
Приоритет „Друштвени изазови“ је усмјерен на повећање учинка истраживања и иновација у одговору на кључне друштвене изазове повезивањем ресурса и знања у различитим пољима технологија и научних дисциплина. Средства ће се усмјеравати на сљедеће друштвене изазове: здравље, демографске промјене и квалитет живота; сигурна, чиста и ефикасна енергија; паметан, зелени и интегрисани превоз; климатске активности, околина, учинковитост ресурса и сировина, безбједност друштва и др.
Више о Horizon 2020: https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en

Државне контакт особе за Horizon 2020:

Госп. Аммар Мирашчија
Државни NCP координатор – IDEAS – INCO NCP
Организација: Министарство цивилних послова БиХ
Адреса: Трг БиХ 3, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел: +38733492597
Мејл: ammar.mirascija@mcp.gov.ba
Интернет страница: www.ncp.ba

Госп. Ђорђе Маркез
Правна и финансијска питања – Сигурност – JRC
Организација: Универзитет у Бањој Луци
Адреса: Булевар Војводе Петра Бојовића 1А, 78000 Бања Лука, РС, Босна и Херцеговина
Тел +38751321275
Мејл: markezdj@teol.net
Интернет страница: www.ncp.ba

Госп. Зоран Димитријевић
SMEs (Мала и средња предузећа)
Организација: Агенција за економски развој општине Приједор PREDA – PD
Адреса: Алеја козарског одреда бб, 79101, Приједор, РС, Босна и Херцеговина
Тел +38752241600
Мејл: zoran.dimitrijevic@preda.rs.ba
Интернет страница: www.ncp.ba

Госп. Сенад Хромић
Приступ финансијама
Организација: Вањскотрговинска комора БиХ
Адреса: Бранислава Ђурђевића 10, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел +38761201010
Мејл: senad.hromic@komorabih.ba
Интернет страница: www.ncp.ba

Гђа. Дина Масник-Ћулаховић
Европско истраживачко вијеће
Организација: Министарство цивилних послова БиХ
Адреса: Трг БиХ 3, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Teл: +38762641635
Мејл: dmasnik@gmail.com
Интернет страница: www.ncp.ba

Госп. Салко Ковачић
Будуће и технологије у настајању
Организација: Универзитет „Џемал Биједић“ у Мостару
Адреса: Универзитетски кампус, 88104, Мостар, Босна и Херцеговина
Teл: +38736570727
Мејл: salko@unmo.ba
Интернет страница: www.ncp.ba

Госп. Далибор Дрљача
Marie Skłodowska-Curie акције – Европска истраживачка инфраструктура
Организација: Универзитет Источно Сарајево
Адреса: Вука Караџића 30, 71126, Источно Сарајево, РС, Босна и Херцеговина
Тел +38766807302
Мејл: drljacad@gmail.com
Интернет страница: www.ncp.ba

Гђа. Јасна Хивзиефендић
Информације и комуникацијске технологије (ICT) – Сигурна, чиста и ефикасна енергија
Организација: Амерички универзитет у Босни и Херцеговини
Адреса : Слатина 2, 75000, Тузла, Босна и Херцеговина
Тел:
Мејл: jasna.hivziefendic@gmail.com
Интернет страница: www.ncp.ba

Госп. Данијел Шогоровић
Нанотехнологије нових материјала и напредне производње и прераде – Свемир – Паметни, зелени и интегрални транспорт
Организација: Свеучилиште у Мостару
Адреса: Матице Хрватске бб, 88000, Мостар, Босна и Херцеговина
Тел +387363370030
Мејл: danijel.sogorovic@sve-mo.ba
Интернет страница: www.ncp.ba

Гђа. Катарина Бошњаковић
Здравље, демографске промјене и благостање – Сигурност хране, одржива пољопривреда морских и поморских истраживања и био-економије; Биотехнологија-Климатске акције, ефикасност ресурса и сировина
Организација: Универзитет Источно Сарајево
Адреса: Вука Караџића 30, 71126, Источно Сарајево, РС, Босна и Херцеговина
Тел +38757320330
Мејл: katarina.bosnjakovic@gmail.com
Интернет страница: www.ncp.ba

Гђа. Нина Беговић
Укључива, иновативна и промишљена друштва
Организација: Универзитет у Сарајеву
Адреса: Обала Кулина Бана 7/II, 71000, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел +38733565119
Мејл: nina.begovic@unsa.ba
Интернет страница: www.ncp.ba

Гђа. Мирна Раич
Еуратом
Организација: Свеучилиште у Мостару
Адреса: Матице Хрватске бб, 88000, Мостар, Сарајево, Босна и Херцеговина
Тел +38736355020
Мејл: mirna.raic@gmail.com
Интернет страница: www.ncp.ba

2016. година
Назив пројекта: Mastiha treatment for Healthy obese with NAFLD diagnosis (MAST4HEALTH)
Координатор: Harokopio University
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Технолошки факултет Зворник
Интернет страница пројекта: www.mast4health.eu
Трајање: 2016-2020.
Ознака пројекта: 691042

2014. година
Назив пројекта: Services in support of business and innovation in Republic of Srpska (EUNORS)
Координатор: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа РС
Руководилац на УИС: др Ненад Марковић
Чланица: Ректортат
Интернет страница пројекта: www.rars-msp.org/sr/evropska-mreza-preduzetnistva-rs/c12
Трајање: 2014-2020.
Ознака пројекта: 649148