Horizon Europe

HORIZON EUROPE

Horizon Europe је највећи програм Европске уније усмјерен на истраживања и иновације. У оквиру програма планирано је око 95,5 милијарди евра буџета за период 2021-2027 године.

Програм Horizon Europe се бори против климатских промјена, помаже у постизању циљева одрживог развоја Уједињених нација, те подстиче конкурентност и раст ЕУ. Програмом се олакшава сарадња и јача утицај истраживања и иновација на развој, подршку и имплементацију политика ЕУ уз истовремено рјешавање глобалних изазова. Такође, програмом се подупире стварање и боље ширење изврсног знања и технологија, отварање радних мјеста, укључивање у потпуности кадровских ресурса ЕУ, подстиче привредни раст, унапрјеђује индустријска конкурентност и оптимизира учинак улагања у ојачаном европском истраживачком простору. У програму могу учествовати правни субјекти из ЕУ и придружених земаља.

НОВИ ЕЛЕМЕНТИ У ПРОГРАМУ HORIZON EUROPE

Европско вијеће за иновације: Подршка иновацијама с потенцијалном револуционарном и дисруптивном природом с потенцијалом раста, који може бити преризичан за приватне улагаче (70% прорачуна намијењено је МСП).

Мисије ЕУ: Скупови мјера за постизање великих, подстицајних и мјерљивих циљева у одређеном временском оквиру. Омогућава повезивање истраживања и иновација у ЕУ са потребама друштва и грађана, уз велику видљивост и учинак. У оквиру програма постоји 5 главних подручја.

Политика отворене науке: Обавезни отворени приступ публикацијама и принципи отворене науке примјењују се у цијелом програму.

Нови приступ партнерствима: Циљна и амбициознија партнерства с индустријом којима се подржавају циљеви политике ЕУ.

 СПЕЦИФИЧНИ ПРОГРАМИ

 Три стуба

  1. Изврсна наука – учвршћивање и проширивање изврсности научне базе ЕУ и обухвата Европско истраживачко вијеће, Активности Marie Skłodowska-Curie и Истраживачке инфраструктуре (буџет: 25,011 милијарди евра)
  2. Глобални изазови и европска индустријска конкурентност – подстицање кључних технологија и рјешења којима се подупиру политике ЕУ и циљеви одрживог развоја (шест кластера: кластер 1- здравље, кластер 2 – култура, креативност и укључиво друштво, кластер 3 – цивилна сигурност за друштво, кластер 4 – дигитализација, индустрија и свемир, кластер 5 – клима, енергија и мобилност, кластер 6 – храна, биопривреда, природни ресурси, пољопривреда и околина и Заједнички истраживачки центар) (буџет: 53,516 милијарди евра)
  3. Иновативна Европа – подстицање револуционарних иновација, којим се стварају нова тржишта, и екосистема који погодују иновацијама и обухвата Европско вијеће за иновације, Европски иновациони екосистеми и Европски интитут за иновације и технологију (буџет: 13,598 милијарди евра)

Дио: Проширивање учешћа и јачање Европског истраживачког простора

Ширење учешћа и јачања европског истраживачког простора– обухвата Ширење учешћа и изврсности и Реформа и јачање европског система истраживања и иновација  (буџет: 3,4 милијарде евра)

Посебни програми:

Европски одбрамбени фонд – иницијатива за подршку заједничком одбрамбеном истраживању и развоју, као и за подстицање иновативне и конкурентне одбрамбене индустријске базе (буџет: 8 милијарди евра)

Порграм Еуратома за истраживање и оспособљавање (2021-2025) – активности истраживања и оспособљавања у циљу смањења сигурносних ризика и јачања нуклеарне сигурности, развоја нуклеарних технологија и оптималне заштите од зрачења (буџет: 1,981 милијарди евра)

 Пет мисија:

Осим три стуба, Horizon Europe има и пет посебно идентификованих подручја мисија које чине саставни дио стуба Глобални изазови и европска индустријска конкурентност. Ове мисије истраживања и иновација имају за циљ пружити рјешења за неке од највећих изазова са којима се свијет суочава.

Пет подручја мисија са неким од њихових циљева за 2030. годину су:

  1. Прилагођавање климатским променама укључујући друштвену трансформацију: припрема Европе за борбу против климатских поремећаја.
  2. Рак: спасавање више од три милиона живота, дужи и квалитетнији живот, дубинско разумијевање рака
  3. Здрави океани, мора, приобалне и унутрашње воде: чишћење мора и слатке воде, обнављање деградираних екосистема и станишта
  4. Климатски неутрални и паметни градови: подржава 100 европских градова и демонстрира систематску трансформацију ка климатској неутралности до 2030.
  5. Здравље и храна земљишта: Најмање 75% свих земљишта у ЕУ здраво је за храну, људе, природу и климу.

 

Више о Horizon Europe: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Програмски водич: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

Отворени позиви: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities

2023. година
Назив пројекта: Decarbonized Titanium Recovery from Aluminium and Titanium Production Residues- (EURO Titan)
Координатор: Технолошки универзитет CHLAUSTHAL Њемачка
Руководилац на УИС: проф. др Митар Перушић
Чланица: Технолошки факултет
Интернет страница пројекта:
Трајање: 2024.-2027.
Ознака пројекта: 101135077

2016. година
Назив пројекта: Mastiha treatment for Healthy obese with NAFLD diagnosis (MAST4HEALTH)
Координатор: Harokopio University
Руководилац на УИС: проф. др Дејан Бокоњић
Чланица: Технолошки факултет Зворник
Интернет страница пројекта: www.mast4health.eu
Трајање: 2016-2020.
Ознака пројекта: 691042

2014. година
Назив пројекта: Services in support of business and innovation in Republic of Srpska (EUNORS)
Координатор: Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа РС
Руководилац на УИС: др Ненад Марковић
Чланица: Ректортат
Интернет страница пројекта: https://www.rars-msp.org/lat/poslovna-podrska-lat/evropska-mreza-preduzetnistva-rs/
Трајање: 2014-2020.
Ознака пројекта: 649148