Horizon Europe

Horizon Europe

HORIZON EUROPE

Horizon Europe je najveći program Evropske unije usmjeren na istraživanja i inovacije. U okviru programa planirano je oko 95,5 milijardi evra budžeta za period 2021-2027 godine.

Program Horizon Europe se bori protiv klimatskih promjena, pomaže u postizanju ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija, te podstiče konkurentnost i rast EU. Programom se olakšava saradnja i jača uticaj istraživanja i inovacija na razvoj, podršku i implementaciju politika EU uz istovremeno rješavanje globalnih izazova. Takođe, programom se podupire stvaranje i bolje širenje izvrsnog znanja i tehnologija, otvaranje radnih mjesta, uključivanje u potpunosti kadrovskih resursa EU, podstiče privredni rast, unaprjeđuje industrijska konkurentnost i optimizira učinak ulaganja u ojačanom evropskom istraživačkom prostoru. U programu mogu učestvovati pravni subjekti iz EU i pridruženih zemalja.

NOVI ELEMENTI U PROGRAMU HORIZON EUROPE

Evropsko vijeće za inovacije: Podrška inovacijama s potencijalnom revolucionarnom i disruptivnom prirodom s potencijalom rasta, koji može biti prerizičan za privatne ulagače (70% proračuna namijenjeno je MSP).

Misije EU: Skupovi mjera za postizanje velikih, podsticajnih i mjerljivih ciljeva u određenom vremenskom okviru. Omogućava povezivanje istraživanja i inovacija u EU sa potrebama društva i građana, uz veliku vidljivost i učinak. U okviru programa postoji 5 glavnih područja.

Politika otvorene nauke: Obavezni otvoreni pristup publikacijama i principi otvorene nauke primjenjuju se u cijelom programu.

Novi pristup partnerstvima: Ciljna i ambicioznija partnerstva s industrijom kojima se podržavaju ciljevi politike EU.

SPECIFIČNI PROGRAMI

Tri stuba

  1. Izvrsna nauka – učvršćivanje i proširivanje izvrsnosti naučne baze EU i obuhvata Evropsko istraživačko vijeće, Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie i Istraživačke infrastrukture (budžet: 25,011 milijardi evra)
  2. Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost – podsticanje ključnih tehnologija i rješenja kojima se podupiru politike EU i ciljevi održivog razvoja (šest klastera: klaster 1- zdravlje, klaster 2 – kultura, kreativnost i uključivo društvo, klaster 3 – civilna sigurnost za društvo, klaster 4 – digitalizacija, industrija i svemir, klaster 5 – klima, energija i mobilnost, klaster 6 – hrana, bioprivreda, prirodni resursi, poljoprivreda i okolina i Zajednički istraživački centar) (budžet: 53,516 milijardi evra)
  3. Inovativna Evropa – podsticanje revolucionarnih inovacija, kojim se stvaraju nova tržišta, i ekosistema koji pogoduju inovacijama i obuhvata Evropsko vijeće za inovacije, Evropski inovacioni ekosistemi i Evropski intitut za inovacije i tehnologiju (budžet: 13,598 milijardi evra)

Dio: Proširivanje učešća i jačanje Evropskog istraživačkog prostora

Širenje učešća i jačanja evropskog istraživačkog prostora– obuhvata Širenje učešća i izvrsnosti i Reforma i jačanje evropskog sistema istraživanja i inovacija (budžet: 3,4 milijarde evra)

Posebni programi:

Evropski odbrambeni fond – inicijativa za podršku zajedničkom odbrambenom istraživanju i razvoju, kao i za podsticanje inovativne i konkurentne odbrambene industrijske baze (budžet: 8 milijardi evra)

Porgram Euratoma za istraživanje i osposobljavanje (2021-2025) – aktivnosti istraživanja i osposobljavanja u cilju smanjenja sigurnosnih rizika i jačanja nuklearne sigurnosti, razvoja nuklearnih tehnologija i optimalne zaštite od zračenja (budžet: 1,981 milijardi evra)

Pet misija:

Osim tri stuba, Horizon Europe ima i pet posebno identifikovanih područja misija koje čine sastavni dio stuba Globalni izazovi i evropska industrijska konkurentnost. Ove misije istraživanja i inovacija imaju za cilj pružiti rješenja za neke od najvećih izazova sa kojima se svijet suočava.

Pet područja misija sa nekim od njihovih ciljeva za 2030. godinu su:

  1. Prilagođavanje klimatskim promenama uključujući društvenu transformaciju: priprema Evrope za borbu protiv klimatskih poremećaja.
  2. Rak: spasavanje više od tri miliona života, duži i kvalitetniji život, dubinsko razumijevanje raka
  3. Zdravi okeani, mora, priobalne i unutrašnje vode: čišćenje mora i slatke vode, obnavljanje degradiranih ekosistema i staništa
  4. Klimatski neutralni i pametni gradovi: podržava 100 evropskih gradova i demonstrira sistematsku transformaciju ka klimatskoj neutralnosti do 2030.
  5. Zdravlje i hrana zemljišta: Najmanje 75% svih zemljišta u EU zdravo je za hranu, ljude, prirodu i klimu.

 

Više o Horizon Europe: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_en

Programski vodič: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/programme-guide_horizon_en.pdf

Otvoreni pozivi: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities

2023. godina
Naziv projekta: Decarbonized Titanium Recovery from Aluminium and Titanium Production Residues- (EURO Titan)
Koordinator: Tehnološki univerzitet CHLAUSTHAL Njemačka
Rukovodilac na UIS: prof. dr Mitar Perušić
Članica: Tehnološki fakultet
Internet stranica projekta:
Trajanje: 2024.-2027.
Oznaka projekta: 101135077

2016. godina
Naziv projekta: Mastiha treatment for Healthy obese with NAFLD diagnosis (MAST4HEALTH)
Koordinator: Harokopio University
Rukovodilac na UIS: prof. dr Dejan Bokonjić
Članica: Tehnološki fakultet Zvornik
Internet stranica projekta: www.mast4health.eu
Trajanje: 2016-2020.
Oznaka projekta: 691042

2014. godina
Naziv projekta: Services in support of business and innovation in Republic of Srpska (EUNORS)
Koordinator: Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća RS
Rukovodilac na UIS: dr Nenad Marković
Članica: Rektortat
Internet stranica projekta: https://www.rars-msp.org/lat/poslovna-podrska-lat/evropska-mreza-preduzetnistva-rs/
Trajanje: 2014-2020.
Oznaka projekta: 649148