Старт / Наука / Пројекти НИР / Позиви за пријаву пројеката

Позиви за пријаву пројеката

 • Расписан конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2018. години

Министарство науке и технологије Републике Српске расписало је Конкурс за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2018. години.

Предмет Kонкурса је финансијска подршка научноистраживачким пројектима из области основних, примијењених и развојних истраживања на слободну тему по избору пројектног тима.

Приједлоге пројеката могу кандидовати научноистраживачке организације у складу са одредбама Закона о научноистраживачкој дјелатности и технолошком развоју (Академија наука и умјетности Републике Српске, високошколске установе, научноистраживачки и истраживачко-развојни институти и истраживачки центри).

Приједлози пројеката научноистраживачких организација које нису испуниле своје обавезе проистекле из претходних уговора склопљених са Министарством науке и технологије неће бити узети у обзир приликом одлучивања.

У складу са Финансијским планом Ресора науке, за суфинансирање научноистраживачких пројеката у 2018. години Министарство науке и технологије  издвојиће укупно 800.000,00 КМ.

Пријаве на Kонкурс за суфинанирање научноистраживачких пројеката примају се до 31.10.2018. године.

Министарство ће објавити прелиминарне резултате спроведеног избора научноистраживачких пројеката на својој интернет страници.

Детаљније информације о Конкурсу доступне су  ОВДЈЕ.

Конкурс

Пријавни образац

Образац пројектног приједлога

Образац за буџет

Примјер попуњавања обрасца за буџет

 • Јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је јавни конкурс за додјелу средстава из текућег гранта „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“ за 2018. годину.

Средства за текући грант „Програми за припрему пројеката и потенцијалних кандидата за средства из фонда H2020“ за 2018. годину у износу од 444.000,00 КМ предвиђена су у буџету Министарства за 2018. годину.

Најмањи износ средстава који се може додијелити из овог гранта износи 5.000,00 КМ, а максимални до 30.000,00 КМ.

Право на подношење пројеката на основу објављеног конкурса за додјелу средстава имају:

а) регистроване научноистраживачке организације (високошколске установе, институти, академије наука и умјетности, иновациони центри, технолошки паркови),

б) непрофитне организације, односно друга физичка и правна лица која су укључена у истраживачки рад или ширење и употребу научноистраживачких резултата кроз аплицирање и учешће у програмима HORIZONT 2020, COST i EUREKA.

Уколико је подносилац пројекта у периоду до 2018. године добио средства од Министарства, а није извршио своје обавезе на основу закљученог уговора са Министарством, његов захтјев за додјелу средстава на основу конкурса за 2018. годину неће се узимати у разматрање.

Конкурс је отворен до 17.09.2018. године.

Детаљније информације о овом конкурсу доступне су ОВДЈЕ.

 • Конкурс за додјелу “Награде за науку” за успјехе на међународном плану у 2017. години

За више информација о конкурсу кликните ОВДЈЕ.

 • Отворен Јавни позив за аплицирање пројектима – Суфинансирање пројеката институција културе у Босни и Херцеговини за 2018 годину

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је јавни позив за подношење приједлога за додјелу бесповратних средстава гдје су прихватљиви апликанти:

а) музеји, библиотеке, кинотеке, галерије, позоришта, културни центри, домови културе, архиви, оркестри, филхармоније, заводи за заштиту културне баштине, академије наука и умјетности, ликовне и музичке академије, академије сценских умјетности;

б) институти, удружења, фондације и јавне установе чија је једна од дјелатности у области културе;

ц) вјерске заједнице за пројекте који се односе наочување културне и хисторијске баштине у Боснии Херцеговини.

За више информација о позиву кликните ОВДЈЕ.

 • Отворен Јавни позив за аплицирање пројектима – Међународна културна сарадња за 2018 годину

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је јавни позив за подношење приједлога за додјелу бесповратних средстава гдје су прихватљиви апликанти:

а) музеји, библиотеке, кинотеке, галерије, позоришта, културни центри, домови културе, архиви, оркестри, филхармоније, заводи за заштиту културне баштине, академије наука и умјетности, ликовне и музичке академије, академије сценских умјетности, филмски центри;

б) институти, удружења, фондације и јавне установе чија је једна од дјелатности у области културе;

ц) издавачке куће за пројекте одобрене у оквиру ЕУ програма Креативна Европа.

За више информација о позиву кликните ОВДЈЕ.

 • Отворен Јавни позив за аплицирање пројектима – Подршка техничкој култури и иноваторству у Босни и Херцеговини за 2018 годину

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је јавни позив за подношење приједлога за додјелу бесповратних средстава гдје су прихватљиви апликанти:

а) регистровани савези и удружења иноватора,

б) секције и организације техничке културе,

ц) регистроване научно-истраживачке организације,

д) иновациони центри,

е) иноватори-физичка лица који су држављани Босне и Херцеговине са пријављеним  пребивалиштем у Босни и Херцеговини.

За више информација о позиву кликните ОВДЈЕ.

 • Отворен Јавни позив за аплицирање пројектима – WeAre#EuropeForCulture

EYCH 2018 објавио је јавни позив за подношење приједлога за додјелу бесповратних средстава у сврху доприноса реализацији три дефинисана циља у оквиру Европске године културног наслеђа за 2018 годину:

 •     подстицати људе на бољу координацију приликом приступа европском насљеђу,
 •     омогућити доступност културног наслијеђа за све,
 •     подићи свијест о европском наслеђу за тешко доступне групе.

За више информација о позиву кликните ОВДЈЕ.

 • Конкурс за суфинансирање боравка и путовања истраживача

Министарство цивилних послова Босне и Херцеговине објавило је Конкурс за суфинансирање боравка и путовања у оквиру сарадње истраживача који раде на реализацији заједничких научноистраживачких пројеката у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије за период 2019-2020. година.

Период реализације пројеката је до двије године, од јануара 2019. године до децембра 2020. године.

Пријава се може поднијети за укупан износ од 10.000 еура по пројекту (5.000 еура по пројекту годишње). Средства ће се обрачунавати на сљедећи начин:

 • Путни трошкови (економска класа) ће бити исплаћени истраживачима (босанскохерцеговачким и аустријским истраживачима) на бази поднесених рачуна.
 • Трошкови смјештаја за босанскохерцеговачке истраживаче који путују у Аустрију:

100 еура – по дану до 14 дана или 1500 евра – по мјесецу за дугорочне посјете између 15 дана и максимално до три мјесеца.

 • Трошкове смјештаја за аустријске истраживаче који путују у Босну и Херцеговину: Тамо гдје је могуће смјештај ће обезбиједити босанскохерцеговачка страна и дневнице у износу до 20 еура – по дану до 14 дана или 300 евра – по мјесецу за дугорочне посјете.

Уколико босанскохерцеговачка страна није у могућности да обезбиједи смјештај сљедећи износи ће бити финансирани: 60 еура- по дану до 14 дана или 1000 еура по мјесецу за дугорочне посјете између 15 дана до максимално 3 мјесеца.

Потрошни материјал: 400 евра паушал по пројекту у оправданим случајевима као дио одобреног максималног прорачуна.

Пријаве пројеката на конкурс се подносе на обрасцима који се могу преузети са wеб странице Министарства цивилних послова Босне и Херцеговине www.mcp.gov.ba (линк конкурси), односно на wеб страницама ентитетских министарстава науке.

Истраживачи из Босне и Херцеговине за учешће у заједничким пројектима морају да обезбиједе и писану сагласност аустријског партнера на апликационом обрасцу.

Партнери из Босне и Херцеговине пријаве на конкурс предају у ентитетска министарства за науку до 30. септембра 2018. године на адресу Федералног министарства образовања и науке, др Анте Старчевића бб, 88 0000 Мостар (за апликанте са подручја Федерације Босне и Херцеговине) или Министарства науке и технологије Републике Српске, Трг Републике Српске 1, 78000 Бања Лука (за апликанте са подручја Републике Српске) с назнаком „Пријава за суфинансирање боравка и путовања у оквиру сарадње истраживача који раде на реализацији заједничких научноистраживачких пројеката у оквиру научне и технолошке сарадње између Босне и Херцеговине и Републике Аустрије за 2019-2020″.

Више информација доступно је у тексту конкурса у документу у прилогу или на wеб страници Министарства цивилних послова БиХ: http://mcp.gov.ba/vijesti/default.aspx?id=9508&langTag=bs-BA

Прилог : Конкурс

 • Објављени конкурси из сектора науке

 Министарство науке и технологије Републике Српске, 29. маја 2018. године објавило је конкурсе за суфинасирање научно – истраживачког рада, за шта је укупно предвиђено 300.000 КМ.

Објављен је конкрус за суфинансирање учешћа истраживача на научним скуповима у иностранству у 2018. години, као и за конкурс за суфинансирање доласка страних научника по позиву у овој години.

Такође, расписан је конкурс за суфинансирање учешћа у научно-истраживачким програмима Европске Уније у 2018. години.

Ресорно министарство, објавило је конкурс за суфинансирање одржавања научних скупова у 2018. години.

Међу расписаним конкрусима, налази се и онај који се односи на суфинансирање програма усавршавања научно-истраживачког кадра у текућој години.

 Текст конкурса доступан је овдје : http://www.vladars.net

 • Отворен Јавни позив за аплицирање пројектимаХартефакт фондација
 • Фандација подржава пројектне приједлоге организација цивилног друштва који подстичу развој филантропије и културу давања као важне инструменте за унапређивање заједнице и друштва у цјелини. За више информација о позиву кликните ОВДЈЕ.

 • Отворен Јавни позив за аплицирање пројектимаKeativni twinning grant 2018
 • Холандска агенција за предузећа расписује јавни позив за НВО из области културе за приједлоге пројеката које помажу развоју културних активности у земљама које граниче са ЕУ. За више информација о позиву кликните ОВДЈЕ.

 • Отворен Јавни позив за аплицирање пројектимаДијалог за будућност
 • Јавни позив је отворен у оквиру пројекта који се реализује од стране Уједињених нација, а на кога се могу пријавити јавне институције (организације, установе) и организације цивилног друштва (НВО, удружења итд.) За више информација о позиву кликните ОВДЈЕ.

 • Отворен Јавни позив за аплицирање пројектимаУнапређење инфраструктуре и квалитета услуга на регионалним културним и авантуристичким  туристичким рутама
 • Савјет за регионалну сарадњу (RCC) подржава пројектне приједлоге аплициране од стране правних лица, која обухватају невладине и непрофитне организације, удружења, фондације и локалне власти. За више информација о позиву кликните ОВДЈЕ.

 • У оквиру Вишеградског фонда отворен позив за више рокова за пријаве. Наредни рок је 01. јун 2018. године. 
 • Више информација доступно је и путем странице Фонда: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-plus-grants/