Старт / Наука / Канцеларија за НИР / Продекани за НИР

Продекани за НИР

Академија ликовних умјетности

Биографија

Биографија

Православни богословски факултет

Др Дарко Ђого

+387 58 220 060
darkodjogo@gmail.com

Биографија

Биографија

Протојереј-ставрофор др Дарко Р. Ђого (Сарајево, 1983) је свештеник Српске Православне Цркве и ванредни професор на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког, Универзитета у Источном Сарајеву. Са породицом, оцем Ристом, мајком Горданом и братом Марком усљед ратних околности долази на Пале (1992), гдје је завршио основну школу и гимназију. Богословско образовање и сва досадашња научна звања стекао је на поменутом ПБФ у Фочи, а стручно се усавршавао у Њемачкој и САД. До сада је објавио двије књиге и више самосталних научних радова на српском, енглеском, руском и румунском језику. Говори неколико страних језика. Настоји да богословље као потрагу за Смислом учини саставним дијелом савремене српске културе. Ожењен је супругом Јеленом и отац је троје дјеце: Евгенија, Николине и Марије. Продекан је за науку на Православном богословском факултету Светог Василија Острошког у Фочи.

 

 

Економски факултет Пале

Др Марко Ђого

+387 57  226 651
markodjogo@yahoo.com

Биографија

Биографија

Марко Ђого рођен je 30.11.1983. године у Сарајеву од оца Риста (журналисте) и мајке Гордане (дипл. економисте). Ту започиње основно-школско образовање које усљед ратних околности завршава на Палама, са одличним успјехом. Након тога уписује Гиманзију, општи смјер, на Палама коју такође завршава са одличним успјехом. Економски факултет Универзитета у Источном Сарајеву уписује 2002. године гдје дипломира 2006. године као студент генерације са просјечном оцјеном 9,13. Исте године уписује пост-дипломске студије, смјер Пословне финансије и банкарство, на Економском факултету на Палама, гдје магистрира 2009. године са магистарским радом под насловом: „Утицај финансијске либерализације на привреде Земаља у транзицији са посебним освртом на БиХ“. У току пост-дипломских (магистарских) студија остварио је просјечну оцјену 9,70. У априлу 2013. године одбранио је докторску дисертацију под насловом: „Утицај режима девизног курса на платне билансе Босне и Херцеговине, Србије и Хрватске“, на Економском факултету у Источном Сарајеву, под менторством проф. др Радована Ковачевића, редовног професора Економског факултета у Београду.Од септембра 2016. године до јула 2017. године боравио на Економском факултету Универзитета у Сплиту гдје је обавио пост-докторско истраживање захваљујући стипендији Европске комисије, програм ERASMUS MUNDUS – SUNBEAM. Као изузетан студент био је стипендиста Европске комисјије,  Фондације др Милан Јелић, Министарства науке и технологије Републике Српске, Министарства просвете и културе Републике Српске и Града Источно Сарајево. Од 2007. Године запослен је на Економском факултету у И. Сарајеву. Активан је научни радник са објављене три књиге и двадесте и пет научних радова у БиХ; Србији, Хрватској, Македонији и Турској. Течно говори енглески језик. Ожењен, отац троје дјеце.

Економски факултет Брчко

Биографија

Биографија

Електротехнички факултет 

Др Данијел Мијић

+387 57 342 788
danijel.mijic@etf.unssa.rs.ba

Биографија

Биографија

Данијел Мијић је тренутно наставник у звању доцента на Електротехничком факултету Универзитета у Источном Сарајеву у области Рачунарства и информатике. Ужа област интересовања је развој апликација за софтверску подршку осигурању квалитета на високошколским установама. Објавио је неколико радова у часописима и више од 30 радова на конференцијама међународног и националног значаја. Учествовао је у већем броју домаћих и међународних пројеката повезаним са осигурањем квалитета. Члан је Комитета за осигурање квалитета на Универзитету у Источном Сарајеву и био је активан учесник процеса везаних за интерну и екстерну евалуацију на Универзитету. Члан је и међународне организације IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) и локалног удружења Алумни асоцијација инжењера електротехнике.

Филозофски факултет

Доц. др Огњен Куртеш

Биографија

Биографија

 

Факултет физичког васпитања и спорта

Др Миломир Тривун

+387 57 226 836
 milomirtrivun@gmail.com

Биографија

Биографија

Миломир Тривун рођен је у Фочи (Босна и Херцеговина), гдје је завршио основну школу и гимназију, а Факултет за физичку културу уписао је у Сарајеву. Активно се бавио спортом, а тренерско умјеће остваривао је у пливачком клубу „Босна“ из Сарајева. Осим пливањем Миломир Тривун члан је планинарског друштва „Зеленгора“ из Фоче, Планинарско еколошког друштва Романија Пале. Освојио је многе врхове Европе, међу којима и Митикас (Олимп), Кајмакчалан и Кораб, Миџор (Србија). Магистарску тезу под називом „Повезаност морфолошких карактеристика и моторичких способности са ситуационо моторичким способностима студената Факултета физичке културе у пливању“ одбранио је 2003. године на Факултету физичке културе у Нишу. Докторску дисертацију под називом „Методолошки процеси у настави пливања и утицај на специфичне моторичке способности“, одбранио је 2007. године, на Факултету физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву. Продекан за науку је од 2012. године. Уредник је у редакцији Спорт и Здравље (нучно-стручни часопис из области физичког васпитанња и спорта) од 2012. године. Од 2014. године организује први курс (течај) међународне школе алпинизма, са Планинарско-еколошким друштвом „Романија“ Пале, Планинарским савезима РС и Србије и учешћем Факултета спорта и физичког васпитања Универзитета из Београда. Начелник је за алпинизам у Планинарском савезу Републике Српске од 2014. године и Начелник за алпинизам у алпинистичком центру „Романија“ Пале. Такођер, има активно учешће у многим националним и међународним пројектима из области спорта и алпинизма.

 

Факултет пословне економије

Др Витомир Старчевић

+387 555 415 200
vitomir.starcevic@fpe.unssa.rs.ba

Биографија

Биографија

Проф. др Витомир Старчевић рођен је 11. фебруара 1960. године у Јавору, општина Шековићи. Економски факултет завршио је 1984. године у Суботици, Универзитет у Новом Саду. По завршетку студија, 1984. године, запослио се у ПМУ „Тито“ Бановићи гдје ради до 1992. године прво као приправник на радном мјесту Самостални референт за економско-финансијске послове а затим као Самостални референт за трошкове и капацитете. На Вишој школи за спољну трговину у Бијељини, 1995. године изабран је за предавача на предметима: Берзанско пословање и Банкарско пословање. Магистарски рад под насловом „Рачуноводство у функцији процене вредности предузећа“ одбранио је 1998. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Проф. Витомир Старчевић 2000. године изабран је за вишег асистента на Економском факултету Брчко, на предметима: Пословне финансије и Анализа биланса а истовремено је радио на Пословној школи Универзитета у Тузли са сједиштем у Брчком, на наставном предмету Пословне финансије. Докторску дисертацију под насловом „Кредитни бонитет као услов успостављања финансијске стабилности предузећа у транзицији„ одбранио је 2009. године на Економском факултету у Суботици, Универзитета у Новом Саду. Професор Витомир Старчевић запослен је на Факултету пословне Економије у Бијељини од 2009. године прво као доцент а данас као ванредни професор на наставним предметима: Финансијска тржишта и Теорија и анализа биланса и на мастер студијама на наставном предмету: Улагање у хартије од вриједности. Професор Старчевић предаје и на Високој струковној школи за васпитаче и пословне информатичаре – Сирмијум у Сремској Митровици. Од 2012. године обавља функцију продекана за научно-истраживачки рад на Факултету пословне економије Бијељина.

 

 

Факултет за производњу и менаџмент

Др Мирјана Миљановић

+387 59 490 654
mirceka@gmail.com

Биографија

Биографија

Рођена  у Требињу, БиХ. Дипломирала и магистрирала на Факултету за производњу и манаџмент у Требињу. Докторирала на Факултету  техничких наука у Новом Саду. Ужа научна област – Индустријски менаџмент.

 

 

Машински факултет

Др Александар Кошарац

+387 57 340 847
akosarac@gmail.com

Биографија

Биографија

Александар Кошарац је рођен 01.10.1975 године у Сарајеву. Тренутно је наставник у звању доцента на Машинском факултету Источно Сарајево, са избором на научну област образовања Машинство, ужа образовна област Производне машинске технологије и материјали. Дипломирао је 2000. године на Машинском факултету у Српском Сарајеву, магистрирао 2010. године на Факултету техничких наука у Новом Саду, докторирао 2016. годнине на Факултету техничких наузка у Новом Саду. Радни однос на Машинском факултет у Српском Сарајеву засновао је 2000. године. У периоду септембар 2002 – јануар 2004 радио је као руководилац Одјела за програм помоћи у области образовања у Сектору за усклађивање привредног система и програме помоћи и сарадње са ЕУ Министарства за европске интеграције БиХ, у периоду јун 2004 – април 2005 радио је на пословима Шефа Одсјека за координацију и развој информатичких система у Сектору за аналитику, процјену и стратешку анализу Министарства безбједности БиХ, у периоду април 2005 – новембар 2008 радио на пословима Шефа Одсјека за развој и одржавање мрежа, мрежне опреме и телекомуникације у Сектору за Информатику и телекомуникационе системе Министарства безбједности БиХ. Учествовао је у већем броју домаћих и међународних пројеката. Ожењен је и отац двоје дјеце.

 

Музичка академија

Мр Биљана Штака

+387 57 342 124
bilja.staka@gmail.com

Биографија

Биографија

Мр Биљана Штака, академски музичар–композитор, ванр.проф. на предмету Музички облици на Музичкој академији у Источном Сарајеву, рођена је 02.12.1965. године у Сарајеву. Музичко образовање стицала је у Сарајеву и Новом Саду гдје је 1989. године дипломирала на одсјеку за Композицију Академије уметности Нови Сад у класи композитора проф. Душана Радића. Радни однос на Музичкој академији у Источном Сарајеву засновала је септембра 2000.године. Послиједипломске (магистарске) студије завршила је на Музичкој академији у Источном Сарајеву 2005. године на предмету Музички облици, а под менторством др Бранке Радовић, ред.проф. и тако стекла звање магистра умјетности. Од 2012. год. обављала је дужност  шефа Теоријске катедре, а од октобра 2015. је продекан за умјетнички и научно-истраживачки рад  Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву. Као активни учесник–излагач, појављивала се на више међународних симпозијума и научних скупова, а као резултат  таквих активности евидентни су објављени бројни стручни радови из области теорије и анализе. Аутор је уџбеника Музички облици 1 за Средње музичке школе који је одобрен од Републичког педагошког завода Републике Српске (2015.) Наведеним активностима можемо додати  менторски рад са студентима основних и мастер студија, рецензије књига и уџбеника те бројна чланства у комисијама за одбрану дипломских радова и магистарских теза.

 

Медицински факултет

Др Биљана Мијовић

+387 58 210 420
biljana.mijovic@gmail.com

Биографија

Биографија

Проф. др Биљана Мијовић  је доктор медицине, специјалиста епидемиологије са докторатом из области епидемиологије.  Од новембра 2017. године је продекан за науку и  истраживање, а дијелом је запослена на Институту за јавно здравство Републике Српске, регионални центар Фоча. Предавач је већег броја предмета другог и трећег циклуса (ванредни професор) на Медицинском факултету  Фочи Универзитета у Источном Сарајеву и на Учитељском факултету Ужице Универзитета у Крагујевцу. Медицински факултет је завршила 1986, а специјализацију из епидемиологије 1995. године. Магистрирала је 2003, а докторирала 2007. Године. Звање асистента стекла је 2000, вишег асистента 2004, доцента 2008, а ванредног професора 2013. године. Током предходног  радног  искуства у Републици Србији као директор Завода за јавно здравље. Ужице учествовала  у изради законских и подзаконских аката Министарства здравља, од којих су посебно важни Правилник о имунизацији, Правилник о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу, Закон о заштити становништва од заразних болести, Правилник о врстама епидемиолошког надзора итд. Имала је савјетодавну улогу Министарства здравља Републике Србије кроз учешће у републичким стручним комисијама, као и у доношењу одлука о увођењу нових вакцина. Пружањем консултантских услуга градовима и општинама у Републици Србији  учествовала је у доношењу локалних политика јавног здравља. Учествовала је у два наврата у националној студији преваленције болничких инфекција у Републици Србији, које су биле инпут за доношење подзаконске регулативе за надзор над болничким инфекцијама, доношење политике рационалне употребе антибиотика, надзора над антибиотском резистенцијом. Учествовавала је у планирању и реализацији 12 пројеката,  а у три је била координатор. Аутор је или коаутор преко 60 научних и стручних радова.

 

Педагошки факултет

Доц. др Небојша Митровић

Биографија

Биографија

Доц.др Небојша (Зоран) Митровић рођен је 13. децембра 1988. године у Лозници, Република Србија. Факултет физичког васпитања и спорта Универзитета у Источном Сарајеву завршава 2010. године. Дипломске академске мастер студије уписује на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду и завршава их 2012. године просечном оценом 9,17. Докторске академске студије из области кинезиологије уписује на Факултету спорта и физичког васпитања Универзитета у Новом Саду, те 2016. године докторира са просечном оценом 9,57.

Радни однос заснива августа 2011. године у Основној школи „Бранко Радичевић“ у Малом Зворнику. Звање асистента стекао је 2012. године, вишег асистента 2016. године, доцента 2017.године на Педагошком факултету Универзитета у Источном Сарајеву где изводи наставу на основним, мастер и докторским студијама. Био је ангажован на предмету Методика наставе физичког васпитања 1 и 2 на Учитељском факултету Универзитета у Крагујевцу, Методика наставе физичког васпитања на Филозофском факултету Универзитета у Источном Сарајеву, као и на предмету Истраживање у спорту и физичком васпитању на Факултету физичког васпитања и спорта истог универзитета.

Аутор или коаутор је преко 60 радова из области кинезиологије, који су публиковани у домаћим и истакнутим међународним часописима и научним конференцијама верификованим посебном међународном одлуком. Био је више пута ангажован као предавач на обуци у оквиру „Програма припреме за школу“ и „Подршка унапређењу приступа и квалитета предшколског одгоја деце“ подржаног од стране Министарства просвете и културе Републике Српске и невладине организације Save the Children. Као истраживач учествовао је у четири, а као координатор у једном пројекту финансираном од стране Министарства науке и технологије Републике Српске, једном пројекту финансираном од Фонда дечије заштите Републике Српске. Као докторанд, био је стипендиста Министарства науке и технологије Републике Српске.

Члан је Удружења медицине спорта Србије, редакције научних часописа „Нова школа“, „Бијељински методички часопис“, „Методичка пракса“, „Наша школа“, рецензентског одбора часописа Croatian Journal of Education, научних, организационих и рецезентских одбора више међународних научних конференција. На функцију продекана за научно истраживачки рад Педагошког факултета изабран је 9.10.2019. године. Говори, чита и пише енглески језик.

 

Пољопривредни факултет

 

Биографија

Биографија

 

 

Правни факултет

Доц. др Димитрије Ћеранић

Биографија

Биографија

 

Саобраћајни факултет

Др Бојан Марић

+387 53 200 103
bojomaric@yahoo.com

Биографија

Биографија

Бојан (Вељко) Марић рођен је 15.07.1980. године у Зеници, општина Зеница (Босна и Херцеговина). Ожењен је и има сина Данила. Основну школу завршио је у Зеници и мјесту Руданка код Добоја. Након основне школе уписао је и завршио средњу Техничку школу у Бечеју (Србија). На Факултет Техничких Наука у Новом Саду уписује се школске 1999/2000. на одсјек Техничка механика, смјер Техничка механика и дизајн у техници (област Машинско инжењерство). На ФТН-у у Новом Саду стекао је звање Дипломирани инжењер машинства-мастер (25.09.2006. године). Докторирао је 2016. године из области безбједност саобраћаја на Саобраћајном факултету, Универзитета у Београду, а прије тога је 2012. године из исте области магистрирао на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитет у Источном Сарајеву. Тренутно у звању доцента на Саобраћајном факултету у Добоју, Универзитета у Источном Сарајеву предаје на студијском програму Саобраћај на смјеровима: Друмски саобраћај и транспорт и Моторна возила.

Технолошки факултет

Проф. др Свјетлана Пелемиш

Биографија

Биографија