Старт / Сва Обавјештења (страна 322)

Сва Обавјештења

Одлука о избору најповољнијег понуђача за набавку: „Набавка услуга хотелског смјештаја за потребе учесника пројекта – Процјена и управљање кардиоваскуларним ризиком за тимове породичне медицине“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Одлука [PDF]

Прочитајте