Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 250)

Обавјештења – Универзитет

Oбразац основних елемената уговора за јавну набавку „Набавака услуга штампања“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву, у оквиру пројекта: „Improvement of Partnership with Enterprises by Enhancement of a Regional Quality Management Potentials in WBC (EQIWBC)“ 543662-TEMPUS-1-2013-1-ME-TEMPUS-JPHES

Прилог: Образац (PDF)

Прочитајте