Старт / Обавјештења – Универзитет (страна 220)

Обавјештења – Универзитет

Конкурс за избор наставника у сва наставно-научна звања за ужу научну област Спортске и рехабилитационе науке и ужу област образовања Кинезилогија спортске рекреације и рехабилитације

На основу члана 69. и члана 89. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС број 73/10, 104/11, 84/12 и 108/13 и 44/15), и на основу Одлуке Сената број: 01-С-480-XVII/16 од 09.09.2016. године, Универзитет у Источном Сарајеву објављује Конкурс

Прочитајте

Образац основних елемената уговора за јавну набавку: „Набавка услуга хотелског смјештаја за потребе учесника пројекта: Процјена и управљање кардиовскуларним ризиком за тимове породичне медицине“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву

Образац [PDF]

Прочитајте

Конкурс за упис на II циклус интердисциплинарног мастер студија јединствено здравље за академску 2016/2017. годину

Универзитет у Сарајеву, Центар за интердисциплинарне студије у сарадњи са Ветеринарским, Медицинским и Факултетом здравствених студија Универзитета у Сарајеву, те Универзитетима у Источном Сарајеву, Милану, Барселони, Порту, Љубљани и Хасан Приштина (Косово) објављује КОНКУРС за упис на II циклус интердисциплинарног мастер студија ЈЕДИНСТВЕНО ЗДРАВЉЕ за академску 2016/2017. годину. Конкурс Јединствено …

Прочитајте