Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у академско звање асистента – Јелена Мићић

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор сарадника у академско звање асистента, ужа научна област друга инжењерства и технологије, Технолошки факултет Зворник

Прилог: Извјештај