Старт / Обавјештења - Универзитет / Тендери и јавне набавке (страна 50)

Тендери и јавне набавке

Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку са референцом: „Набавка услуга штампања“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „REady for BUSiness, Integrating and validating practical entrepreneurship skills in engineering and ICT studies – REBUS“ Прилог: Основни елементи уговора

Прочитајте

Основни елементи уговора за јавну набавку

Основни елементи уговора за јавну набавку са референцом „Набавка услуга штампања“ за потребе Универзитета у Источном Сарајеву у оквиру пројекта: „Strengthening Capacities for Tourism Changes in WB – Building Competences for Quality Management of Heritage and Cultural Tourism / CULTURWB“ Прилог: Основни елементи уговора

Прочитајте

Образац реализације уговора

Образац реализације уговора за поступак јавне набавке „Набавка осигурања запослених“ за потребе Музичке академије Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Образац

Прочитајте

Одлука о избору најповољнијег понуђача

Одлука о избору најповољнијег понуђача у поступку јавне набавке са референцом „Набавка електро материјала“, за потребе Електротехничког факултета Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог:Одлука

Прочитајте

Јавни позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга за потребе прославе Дана Универзитета у Источном Сарајеву

Јавни позив за достављање понуда за набавку угоститељских услуга за потребе прославе Дана Универзитета у Источном Сарајеву. Прилог: Позив

Прочитајте