Избори у звања – Извјештаји

Извjештај Комисије за оцjену завршене докторске дисертације „Повезаност квалитета живота и перцепције обољења са исходима лијечења код пацијената са хроничном срчаном инсуфицијенцијом удруженом са сидеропенијском анемијом“, кандидата др Биљане Ђукић

Извјештај  

Прочитајте

Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање Вишeг асистента на студијском програму Специјална едукацијa и рехабилитација, ужа научна област-Дефектологија односно ужа област образовања-Развојни поремећаји на Медицинском факултету – Ивана Зечевић

  Избор

Прочитајте