Стипендије CEEPUS мреже

У оквиру Централноевропског програма размјене за универзитетске студије (CEEPUS III) отворен је позив за пријаве студената и академског особља за размјене.

Рок за пријаве за зимски семестар академске 2024/2025. године је 15. јуни 2024. године, а за љетни семестар 30. октобар 2024. године, уз напомену да је пријаве могуће поднијети и након наведених рокова, али искључиво уз претходне консултације са локалним и државним координаторима.

Студенти се могу пријавити унутар активних мрежа (Ready for Mobility и Umbrella), за краткорочне (Short Term Student) или семестралне (Student) размјене, а комплетан процес пријаве, евалуације и додјеле стипендије врши се искључиво путем онлајн система www.ceepus.info.

Након регистрације профила, коју је апликант дужан обавити лично, потребно је попунити онлајн пријаву, те добити сагласност локалног координатора на матичној институцији, а затим од државног CEEPUS координатора, након чега се пријава шаље у земљу домаћина ради финалне евалуације.

Стипендије одобрава национална CEEPUS канцеларија земље домаћина, након дате сагласности локалног координатора на институцији домаћину.

Информације о мрежама које ће бити активне у 2024/2025. години и којима је додијељен одређени број мјесечних стипендија за размјену, као и о Umbrella мрежама (које формално имају право учешћа, али им још нису додијељени стипендијски мјесеци), доступне су на линку.

Неке партнерске земље нуде опцију пријаве унутар Freemover категорије за зимски семестар, док све земље нуде одређени број стипендија за љетни семестар унутар ове категорије. Freemover категорија нуди могућност пријаве појединцима (студенти, докторанди и наставно особље) чији факултет/одсјек није укључен у неку од активних CEEPUS мрежа, али припада неком од партнерских универзитета (у Босни и Херцеговини су то сви јавни универзитети). Пријава за Freemover је могућа од 1. јула до 30. новембра 2024. године.