Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора за ужу научну област Биологија ћелије, Микробиологија, кандидат др Ивана Бошковић