Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у звање доцента за ужу научну област Специфичне књижевности (Србистика), кандидат др Маријана Митрић