Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Специфичне књижевности (Германистика), кандидат доц. др Александар Петровић