Расписан јавни конкурс за избор домаћих и међународних стручњака

Агенција за развој високог образовања и обезбјеђивање квалитета Босне и Херцеговине расписала је јавни конкурс за избор домаћих и међународних стручњака који дају оцјену и обављају ревизију квалитета и дају препоруке о акредитацији високошколских установа и студијских програма.

Конкурс је расписан за сљедеће категорије стручњака:

  • Стручњаци – представници академске заједнице у БиХ;
  • Стручњаци представници привреде и праксе;
  • Међународни стручњаци;
  • Студенти.

Пријаве на конкурс, уз приложену тражену документацију подносе се електронским путем попуњавањем обрасца који се налази на линку (https://hea.gov.ba/Content/Read/prijava-eksperti?lang=sr) , у периодима како слиједи:

  • од 01.02.2024. године до 01.03.2024. године;
  • од 01.06.2024. године до 01.07.2024. године;
  • од 01.10.2024. године до 01.11.2024. године.

Текст конкурса доступан је у прилогу.