Извјештај о пријављеним кандидатима за избор у звање вишег асистента за ужу научну област специфични језици (Русистика), кандидат Весна Космајац