Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање ванредног професора, ужа научна област Рачуноводство и ревизија, кандидаткиња др Борка Поповић